Fordelar

Tørre hus gir betre inneklima

Enerbygg Bolig leiger inn Smith Element-bygg som har fabrikk på Rystelandet der dei produserar ytterveggar, tak og golv i storelement innandørs. Denne produksjonsmåten reduserar byggetida, blant anna fordi delar av huset kan produserast samstundes som arbeidet med grunn og grunnmur går føre seg. Kortare byggetid betyr også lågare byggelånskostnader.

Innandørs produksjon av veggar og golv gjer dessutan at det vert mindre fukt
bygget, som førar til betre inneklima. Tørre hus utan støv er draumen til alle allergikarar og astmatikarar. Enerbygg Bolig AS gjer denne draumen verkeleg.

Vi har ein stab med dyktige tømrarar, samt erfarne bustadkonsulentar som gir deg rettleiing i val av hus og tilpasningsløysingar. Dei fylgjer prosjektet nøye gjennom heile byggeperioden. Det er svært viktig for oss at du som kunde blir ekstra godt fornøgd, slik at du anbefalar oss til andre. På den måten har vi eit godt fundament for framtida. Høg kvalitet er retningsgivande for heile verksemda vår, og husa våra finn du over store delar av Søre Sunnmøre.

Eit Nordbohus vert til

* Videoen ovanfor viser korleis Enerbygg jobbar.